Kỹ năng đặc định

Cách tiếp cận của công ty
  • 1
  • 2

Tuyển dụng người nước ngoài mang tính chiến lược

Công ty TNHH Sakae Casting, một công ty đúc nhôm có giá trị gia tăng cao, đã tập trung vào chiến lược tuyển dụng người nước ngoài kể từ năm 2012.

Thay vì thuê người nước ngoài với mục đích sử dụng nguồn lao động giá rẻ, họ tuyển dụng nhân lực có hiểu biết ngôn ngữ và tập quán văn hóa Nhật của các nước đang phát triển, đồng thời tiếp thu công nghệ sản xuất của Nhật Bản.

Thành lập "Nhóm nghiên cứu tuyển dụng người nước ngoài mang tính chiến lược" bao gồm các công ty tại địa phương kinh doanh các ngành nghề như sản xuất và dịch vụ, các trường đại học, tổ chức phi lợi nhuận, NPO, hiệp hội trao đổi quốc tế và tình nguyện viên hành chính. Sau đó tiến hành tranh luận về việc làm thế nào để vượt qua bức tường nhận thức của người nước ngoài và rào cản ngôn ngữ.

Hiện nay, nhân viên người nước ngoài được tuyển dụng thông qua việc tuyển dụng trực tiếp hay thu nhận du học sinh thực tập tại công ty bằng cách hợp tác với các trường đại học ở nước ngoài, biện pháp này đã trở thành một phần quan trọng cho kế hoạch mở rộng kinh doanh ra nước ngoài, và từ đó thiết lập ra một bộ máy công ty có khả năng đáp ứng tới 6 ngôn ngữ. Những nỗ lực này của công ty đã được đánh giá cao và công ty TNHH Sakae Casting đã được Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản chọn là một trong "100 công ty có bộ máy quản trị kinh doanh đa dạng nhất".

[Học hỏi kỹ thuật của Nhật Bản]