ทักษะเฉพาะทาง

สาระสําคัญโดยสรุปของระบบ

14 สาขาที่เปิดรับและการจำแนกประเภทของงานที่ปฏิบัติ
สาขาอุตสาหกรรมที่เฉพาะทาง
หน่วยงานภาครัฐที่เป็นต้นสังกัดของแต่ละสาขา
การปฏิบัติงาน

การบริบาล

● งานบริบาลดูแลร่างกายเป็นต้น

การทำความสะอาดอาคาร

● งานทำความสะอาดภายในอาคาร

อุตสาหกรรมการหล่อหลอมโลหะ

● งานหล่อโลหะ ●งานขึ้นรูปโลหะ ●งานเตรียมขั้นตอนสุดท้าย
●งานเชื่อม ●งานทุบขึ้นรูปร้อน ●งานโลหะแผ่น ●งานตรวจสอบเครื่องจักร
● งาน Die Casting ●งานชุบ ●งานทาสี
●งานบำรุงรักษาเครื่องจักร ● งานขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักร ● งานชุบเคลือบผิวอลูมิเนียม

อุตสาหกรรมการผลิตเครื่องจักร

● งานหล่อ โลหะ●งานทาสี ●งานเตรียมขั้นตอนสุดท้าย
●งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ●งานเชื่อม ●งานทุบขึ้นรูปร้อน
●งานตีเหล็ก ●งานตรวจสอบเครื่องจักร
● งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์ ●งานบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม
●งาน Die Casting ●งานโลหะแผ่น ●งานบำรุงรักษาเครื่องจักร
●งานฉีดพลาสติก ●งานขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักร ●งานชุบ
●งานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ●งานขึ้นรูปโลหะ

อุตสาหกรรมด้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

● งานขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักร ●งานเตรียมขั้นตอนสุดท้าย ●งานผลิตแผ่นวงจรพิมพ์
●งานบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรม ●งานขึ้นรูปโลหะ
● งานบำรุงรักษาเครื่องจักร● งานฉีดพลาสติก ●งานโลหะแผ่น
●งานประกอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ●งานทาสี
● งานชุบ ●งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ●งานเชื่อม

การก่อสร้างอาคาร

●งานแบบหล่อคอนกรีต ●งานดิน ●งานติด/ตกแต่งภายใน
●งานฉาบปูน ●งานมุงหลังคา
●งานปั๊มคอนกรีต ●งานสื่อสารโทรคมนาคม
●งานสร้างอุโมงค์ ●งานก่อสร้างคอนกรีตเหล็กเสริม
●งานสร้างอุปกรณ์ก่อสร้าง ●งานข้อต่อเสริมเหล็ก

อุตสาหกรรมการต่อเรือ

● งานเชื่อม ●งานเตรียมขั้นตอนสุดท้าย ●งานทาสี
●งานขึ้นรูปโดยใช้เครื่องจักร ●งานตีเหล็ก ● งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า

การบำรุงรักษารถยนต์

● งานตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ประจำวัน, ตรวจสอบและบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะ, บำรุงรักษาโดยการถอดประกอบชิ้นส่วนอะไหล่

ธุรกิจการบิน

● งานบริการภาคพื้นดิน
● งานซ่อมบำรุงอากาศยาน

ธุรกิจที่พัก

● งานให้บริการที่พัก เช่น แผนกต้อนรับส่วนหน้า วางแผนและประชาสัมพันธ์ การต้อนรับลูกค้า บริการร้านอาหาร เป็นต้น

เกษตรกรรม

● งานเกษตรกรรมเพาะปลูกทั่วไป
● งานปศุสัตว์ทั่วไป

การประมง

● งานประมง
● งานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม

● อุตสาหกรรมการผลิตอาหารและเครื่องดื่มทั่วไป

ธุรกิจร้านอาหาร

● ธุรกิจร้านอาหารทั่วไป

* สามารถเปลี่ยนสถานที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทเดียวกันหรือได้สอบระดับทักษะที่คล้ายคลึงกันเพื่อยืนยันการย้ายงานเป็นต้น