ทักษะเฉพาะทาง

การดำเนินงานขององค์กร
  • 1
  • 2

กลยุทธ์การจ้างงานชาวต่างชาติ

บริษัท ซาคาเอะจูโซโฉะ ดำเนินกิจการอุตสาหกรรมงานหล่ออลูมิเนียมซึ่งมีการเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น กำลังมุ่งเน้นไปที่กลยุทธ์การจ้างงานชาวต่างชาติ ตั้งแต่ปี 2012เป็นต้นมา

การจ้างงานชาวต่างชาตินั้นไม่ได้เพื่อเป็นการจ้างแรงงานราคาถูก แต่การจ้างงานบุคลากรที่มีภาษาวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมของบริษัทที่มีสาขาปลายทางในต่างประเทศ เพื่อให้มาเป็นบุคลากรที่ได้รับการฝึกเทคโนโลยีการผลิตของญี่ปุ่นต่อไป

มีการเริ่มต้นจัด”กลุ่มการเรียนรู้กลยุทธ์การจ้างงานชาวต่างชาติ”ขึ้นมา ซึ่งประกอบไปด้วยอาสาสมัครจากหลายภาคส่วน เช่น อุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ รวมถึงองค์กรในท้องถิ่น, มหาวิทยาลัย, NPO, สมาคมแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ, หน่วยงานของรัฐ เพื่อทำการถกเถียงหาข้อสรุปร่วมกันถึงปัญหาอุปสรรคของภาษาและความตระหนักที่มีต่อการเปิดรับชาวต่างชาติ

ปัจจุบันพนักงานชาวต่างชาติที่ได้ดำเนินการจ้างงานโดยตรง รวมทั้งจ้างผ่านการเป็นนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศนั้น กลายเป็นกำลังอันสำคัญยิ่งสำหรับการขยายตัวในต่างประเทศและก็ได้มีการจัดเตรียมความพร้อมของระบบให้สามารถรองรับได้ 6 ภาษา จากการดำเนินการดังกล่าวซึ่งได้รับการประเมินแล้วนั้น บริษัท ซาคาเอะจูโซโฉะได้รับการคัดเลือกให้เป็น”100บริษัทที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีการบริหารจัดการด้านDiversity”จากกระทรวงเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรม

[เรียนรู้เทคโนโลยีของญี่ปุ่น]