ทักษะเฉพาะทาง

การดำเนินงานขององค์กร
  • 1
  • 2

มอบรางวัลในฐานะ “แรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติยอดเยี่ยม”

ที่บริษัท Yamacon ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมปั๊มคอนกรีตรายใหญ่ของอำเภอยามากาตะ ได้เริ่มรับผู้ฝึกงานรุ่นที่ 1 ในปี 2011 จำนวน 4 คน จนกระทั่งถึงปี 2018 ก็ได้มีการรับผู้ฝึกงานด้านเทคนิคชาวเวียดนามจำนวน 53 คนเข้ามาปฏิบัติงาน

แม้ว่าการฝึกงานในสถานที่ทำงานก่อสร้างของแต่ละพื้นที่ก็ตาม แต่ทุกวันนี้ก็มีเสียงเรียกร้องมากขึ้นที่อยากให้มี “ชาวต่างชาติที่มีความพร้อมปฏิบัติงานได้โดยทันที” เมื่อเดือนมีนาคม ปี 2018 คุณ ฮวาง ดิง ฮวาง เป็นคนแรกที่ได้รับรางวัลจากกระทรวงที่ดินโครงสร้างพื้นฐานและการขนส่งในฐานะ “แรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติยอดเยี่ยม”

คุณ ฮวาง เกิดในเขตชานเมืองฮานอย เมื่อปี 2011 ได้มาประเทศญี่ปุ่นในฐานะผู้ฝึกงานรุ่นที่ 1 หลังจากนั้น 3 ปี เมื่อเสร็จสิ้นการฝึกงานในปี 2014 จึงได้เดินทางกลับประเทศ หลังจากกลับประเทศแล้ว ได้นำเอาทักษะที่ได้ร่ำเรียนมาจากการฝึกงานมาใช้ประโยชน์ในการทำงานปั๊มคอนกรีตโดยการใช้รถปั๊มคอนกรีตเท่านั้น เมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2016 เขาเองต้องการพัฒนาฝีมือตนเองให้มากขึ้น จึงได้กลับมาประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในฐานะแรงงานก่อสร้าง

นอกเหนือจากระบบการฝึกงานด้านเทคนิคแบบเดิมแล้ว ตั้งแต่ปี 2015 จนถึงปลายปี 2022 “ธุรกิจการเปิดรับแรงงานก่อสร้างชาวต่างชาติ” ถูกนำเข้ามาใช้โดยมีกำหนดระยะเวลา ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือผู้สำเร็จการฝึกงานด้านเทคนิคจะได้รับสถานภาพการพำนักระยะเวลา 2 ปี และสำหรับผู้ฝึกงานที่กลับไปประเทศตนมากกว่า 1 ปีขึ้นไปก็สามารถมาทำงานได้ 3 ปี

[ขัดเกลาฝึมืองานปั๊มคอนกรีต]

ได้สอบถามเรื่องราวจาก คุณ ฮวาง ดิง ฮวาง(ชาวเวียดนาม) ซึ่งทำงานเป็นแรงงานก่อสร้าง