Specified Skilled Worker

Registered Supporting Organization

Ang Registered Supporting Organization ay may support service contract sa pagitan ng Accepting Organization. Ang pakay nito ay isagawa ang lahat ng itinakdang sa support plan para sa mga dayuhan sa ilalim ng Specied Skilled Worker (i).

● Upang maging isang Registered Supporting Organization, kailangang magparehistro sa Chief ng Immigration Services Agency.

● Ang mga tinanggap na Supporting Organization ay mapapabilang sa listahan ng Registered Support Organization Registry Book na makikita sa home page ng Immigration Services Agency.

● Ang panahon ng rehistro ay 5 taon at kailangan mag-renew ng rehistro.

● Ang Registered Supporting Organization ay kailangang magpasa ng mga report (regular at kung kinakailangan sa sitwasyon) sa Chief ng Immigration Services Agency.