Specified Skilled Worker

Buod ng sistema

14 Industry Fields at mga klase ng trabaho na gagawin
Specified Industry Field
Administratibong Organisasyon na nangangasiwa ng bawat industry fields
Mga trabahong gagawin

Nursing

● Pag-aalaga ng pangangatawan

Paglinis ng Gusali

● Paglinis sa loob ng mga gusali

Forges at Foundries

● Molding ● Metal press processing ● Finishing ● Welding ● Forging
● Factory sheet metal ● Machine inspection ● Die-casting
● Metal plating ● Painting ● Machine maintenance ● Machine processing
● Aluminun anodizing processing

Industrial Equipment Manufacturing Industry

●Molding ● Painting ● Finishing ● Electric apparatus assembling
● Welding ● Forging ● Iron works ● Machine inspection
● Printed wiring board production ● Industrial packaging
● Die-casting ● Factory sheet metal ● Machine maintenance
● Plastic molding ● Machine operation ● Metal plating
● Electronic equipment assembling ● Metal press processing

Electricity at Electronic Information Relational Industry

● Machine operation ● Finishing ● Printed wiring board production
● Industrial packaging ● Metal press stamping ● Machine maintenance
● Plastic molding ● Factory sheet metal
● Electronic equipment assembling ● Painting ● Metal plating
● Electric apparatus assembling ● Welding

Construction

● Molder's flask construction ● Earthwork
● Interior finishing/binding ● Plastering ● Roofing
● Concrete pumping ● Telecommunication
● Tunnel promotion mechanic ● Reinforcing rod construction
● Construction machine construction ● Reinforcing bar joint

Shipbuilding at Shipping Industry

● Welding ● Finishing ● Painting ● Machine operation ● Iron works
● Electric apparatus assembling

Automobile Maintenance

● araw-araw na inspeksyon, regular na inspeksyon at overhauling ng sasakyan

Aviation

● Airport ground handling
● Aircraft maintenance

Hotel and Lodging

● Pagbibigay ng serbisyo gaya ng pagtratrabaho sa front desk, paggawa ng plano at relasyong pampubliko kaugnay sa hotel at restaurant

Agrikultura

● Pangkalahatang agrikultura sa pagsasaka
● Pangkalahatang agrikultura sa stock raising

Fishery

● Fishery
● Aquaculture industry

Foods at Drink Product Manufacturing Industry

● Lahat ng serbisyong kaugnay sa paggawa ng mga produktong pagkain at inumin

Restaurants

● Lahat ng serbisyong kaugnay sa restaurant

※ Pinahihintulutan ang paglipat sa katulad na Industry Field basta’t mapapatunayan ang pagkakapareho ng gawain at antas ng kakayahan sa pamamagitan ng exam at iba pa.