Specified Skilled Worker

Maligayang pagdating sa Japan

Malugod na tinatanggap ng Japan ang mga bagong dayuhang manggagawa

Tinatag ang status of residence na
“Specified Skilled Worker”

Ang sistemang ito ay naglalayon tugunan ang seryosong kakulangan sa mangagawa. Pinag-iisipan tanggapin ang mga dayuhang manggagawa na may angkop na espesyalidad, kakayahan at potensyal sa trabaho.

Para sa pagtanggap at ugnayan ng dayuhang mangagawa.

Ang Gobiyerno ng Japan ay naghahangad na mapalawak ang pagtanggap ng dayuhang mangagawa sa pamamagitan ng pagbabago ng batas ng Immigration Control Act, kung saan simula Abril 2019 idadag na ang bagong status of residence na “Specified Skilled Worker.” Dinisisyunan ng Gabinete eto kasama na ang pangunahing patakaran, patakaran sa pagsasagawa para sa bawat kategorya at pangkalahatang pakikipag-ugnayan ng mga dayuhan.

Isinusulong ang paghanda ng mga pundasyon para sa pagsalubong sa pagdami ng mga dayuhang manggagawa, kabilang dito ang mga pagsasalin sa iba’t-ibang wika ng mga pampublikong organisasyon at imprastraktura para sa pang araw-araw na pamumuhay.

Bagong status of residence at sistema ng pagtanggap ng dayuhang manggagawa

Specified Skilled Worker (i)

Ang status of residence na eto ay para sa dayuhang manggagawa na may sapat na kaalaman at karanasan na kakailangin para sa mga Special Industry Fields.

Period of stay
1 taon, maaring magpa-extend kada 6 o 4 na buwan, maaring manirahan sa kabuuang panahon na 5 taon
Pamantayan ng kakayahan
Sa pamamagitan ng exam (Ang nakatapos ng Technical Intern Training (ii) ay hindi na kailangan mag-exam.)
Pamantayan ng kakayahan sa Nihongo
Sa pamamagitan ng exam upang malaman ang kakayahan sa Nihongo na kakailanganin sa pamumuhay at trabaho (Ang mga nakatapos ng Technical Intern Training (ii) ay hindi na kailangan mag-exam.)
Pagsama ng pamilya
Hindi maaari

Mapapasailalim sa gabay ng Accepting Organization o Registered Supporting Organization

※ Ang Specified Skilled Worker (ii) ay para sa dayuhang mangagawa na may taglay na kakayahan sa mga Special Industry Field.