निर्दिष्ट सीप भएको कामदार

प्रणालीको आउटलाइन

निर्दिष्ट उद्योग क्षेत्रहरूमा संलग्न हुनको लागि 14 उद्योग
क्षेत्रहरू र रोजगारका वर्गहरू
उद्योग क्षेत्रको योग्य मन्त्रालय वा निकाय
संलग्न हुने जागिरहरू

स्याहार कार्यकर्ता

● नर्सिङ स्याहार

भवन सरसफाई व्यवस्थापन

● आन्तरिक भवन सरसफाई

मेशिनका भागहरू र उपकरणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू

● कास्टिङ ● मेटल प्रेस ● फिनिसिङ ● वेल्डिङ ● फोर्जिङ
● फ्याक्ट्री शिट मेटल वर्क ● मेशिन निरीक्षण ● डाइ कास्टिङ
● इलेक्ट्रोप्लेटिङ● पेन्टिङ्ग ● मेशिन मर्मत-सम्भार ● मेशिनिङ
● आल्मुनियम एनोडाइजिङ

औद्योगिक मेशिनरी उद्योग

● कास्टिङ ● पेन्टिङ्ग ● फिनिसिङ ● विद्युतीय उपकरणको एसेम्बलिङ
● वेल्डिङ ● फोर्जिङ ● फलामको कार्य ● मेशिन निरीक्षण
● छापिएको लेख्ने बोर्ड उत्पादन गर्ने ● औद्योगिक प्याकेजिङ ● डाइ कास्टिङ
● फ्याक्ट्री शिट मेटल वर्क ● मेशिनको मर्मत-सम्भार ● प्लास्टिक मोल्डिङ
● मेशिनिङ ● प्लेटिङ ● विद्युतीय उपकरणको एसेम्बलिङ ● मेटल प्रेस

इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रोनिक्स र जानकारी उद्योगहरू

● मेशिनिङ्ग ● फिनिसिङ ● छापिएको लेख्ने बोर्ड उत्पादन गर्ने ● औद्योगिक प्याकेजिङ
● मेटल प्रेस ● मेशिन मर्मत-सम्भार ● प्लास्टिक मोल्डिङ ● फ्याक्ट्री शिट मेटल वर्क
● विद्युतीय उपकरणको सम्भार ● पेन्टिङ्ग ● प्लेटिङ्ग
● विद्युतीय उपकरणको एसेम्बलिङ ● वेल्डिङ

निर्माण उद्योग

● निर्माण संरचना ● अर्थ-वर्क ● आन्तरिक फिनिसिङ/सामग्री माउन्टिङ ● प्लास्टरिङ
● रूफिङ ● कन्क्रिट पम्पिङ ● दूरसञ्चारहरू ● सुरुङ र प्रोपल्सन● पुनर्बल संरचना
● मेशिनरी संरचना तथा संरचना ● बार जोर्नीहरूलाई बढाउने

पानी जहाज निर्माण र पानी जहाज मेशिनरी उद्योग

● वेल्डिङ ● फिनिसिङ ● पेन्टिङ्ग ● मेशिनिङ्ग ● फलामको काम गर्ने
● विद्युतीय उपकरणको एसेम्बलिङ

अटोमोबाइल मर्मत-सम्भार

● अटोमोबाइल दैनिक निरीक्षण र मर्मत-सम्भार, नियमित निरीक्षण र मर्मत-सम्भार, डिसएसेम्बिली

एभिएसन उद्योग

● विमास्थल ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ
● विमान मर्मत-सम्भार

आवास उद्योग

● अगाडिको डेस्कमा काम गर्ने, योजनाबद्ध/सार्वजनिक सम्बन्धहरू, सत्कार, रेस्टुरेन्ट सेवाहरू

कृषि

● सामान्य अन्न खेतीपाती
● सामान्य जीवनयापन खेतीपाती

माछा पालन र अक्वाकल्चर

● माछा पालन
● माछापालन उद्योग

खाना र पेय पदार्थको उत्पादन

● सामान्य खाना तथा पेय पदार्थ उत्पादन

खाद्य सेवा उद्योग

● सामान्य रेस्टुरेन्ट उद्योग

* समान वर्गमा रोजगारहरू परिवर्तन गर्ने अनुमति दिइएको छ। यदि परीक्षा, आदि मार्फत कामदारको सीप स्तरलाई नयाँ पदमा आवश्यक भएको सीप स्तरसँग तुलना गर्न मिल्ने रूपमा पहिचान गरिन्छ भने समान उल्लिखित उद्योग क्षेत्रमा अर्को वर्गमा रोजगार परिवर्तन गर्ने अनुमति दिइएको छ।