निर्दिष्ट सीप भएको कामदार

जापानमा निवासीहरूको रूपमा विदेशी नागरिकहरूको लागि सहायता

विश्वव्यापीकरण तथा विविधताको महत्त्व पहिचान गर्ने जापानी निकायहरूको संख्या बढिरहेका छन्। उनीहरूले विदेशी कामदारहरूलाई उत्साहसँग काम गर्न सक्षम गराउने खालका कार्यस्थलहरू सिर्जना गर्ने पद्धतिहरू प्रारम्भ गर्छन।

  • शिष्ट सञ्चारको प्रवर्द्धन

  • बस्नयोग्य स्थानीय समुदायहरू सिर्जना गर्नुहोस्

  • सही काम गर्ने वातावरण
    सुनिश्चित गर्ने

  • सामाजिक बीमा कार्यक्रमहरूमा नामांकनको प्रवर्द्धन

* बहु-सांस्कृतिक सह-अस्तित्व (प्रयोगात्मक नाम) को लागि वन-स्टप विस्तृत परामर्श केन्द्र प्रशासनिक कार्यविधिमा र राष्ट्रव्यापी 11 भाषाहरू, लगभग 100 स्थानहरूको जीवनयापनमा बहुभाषिक जानकारी तथा सुझाव उपलब्ध गराउन स्थापना गरिन्छ।

जापानमा वैदेशिक मानव संसाधनहरूको सही र सहज स्वीकार्यता प्रवर्द्धन गर्नमा लक्ष्य बनाइएका प्रयासहरू

● सम्बन्धित संस्थाहरूको बीचमा सहकार्यलाई बढाउने कार्यमार्फत पूर्ण रूपमा मालिसियस मध्यवर्ती व्यवसायहरू (ब्रोकरहरू) आदिलाई हटाउनुहोस् र कडा प्रविष्टि परीक्षण मापदण्ड लागू गर्नुहोस्

● मालिसियस मध्यवर्ती व्यवसायहरू पहिचान गर्नमा निवास आवेदनहरूमा दिइने विवरणहरूका विषयसूचीहरूका सुधार गर्नुहोस्।

● ग्यारेन्टी डिपोजिट वा वित्तीय जरिवानाहरूको सङ्कलनलाई अनुबन्धन गर्ने सम्झौताहरूको प्रतिबन्ध

● जापनी नागरिकहरूसँग समतुल्य वा धेरै हुने क्षतिपूर्तिहरूको प्रावधान

● आवास सुरक्षित गर्न, बैंक खाताहरू खोल्न आदिको लागि सहायताको प्रावधान

● वैदेशिक नागरिकले सहायताका लागि खर्चहरू बेहोर्दैन भनी सुनिश्चित गर्ने

● उजुरी डेस्क तथा परामर्श सेवाहरूको स्थापना (उदाहरणको लागि, मानव अधिकार, श्रम अवस्था रोजगारहरू परिवर्तन गर्ने, सामान्य जीवनयापन वा चिकित्सा स्याहारमा उल्लङ्घन गर्ने कार्यहरूको सम्बन्धमा)

● समान रोजगारी वर्गमा कार्यस्थल परिवर्तन गर्ने अनुमति दिन सकिन्छ

कर्पोरेट पहलहरू

जापानले वैदेशिक मानव संसाधनहरूलाई उक्त तरिकाहरूमा स्वागत गर्ने भएकोले, स्थानीय समुदायहरूमा संस्थागत संरचना (उदाहरणको लागि, नगरीय सरकारहरू, निकाय, शैक्षिक संस्था र चिकित्सा सुविधाहरूले) जापानको बहु-साँस्कृतिक सहयोगपूर्ण समाजमा समर्थन गर्छन्