निर्दिष्ट सीप भएको कामदार

जापानमा स्वागत छ!

जापानले वैदेशिक मानव संसाधनहरूलाई स्वागत गर्छ

निवासको नयाँ स्थिति
“निर्दिष्ट सीप भएको कामदार”
सिर्जना गरिएको छ

निवासको नयाँ स्थितिले विशेष दक्षता तथा सीपहरू भएका अनुभवी वैदेशिक मानव संसाधनहरू स्वीकार गरेर श्रमको गम्भीर कमीलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

वैदेशिक मानव संसाधनहरूमा स्वीकृति तथा सह-अस्तित्व

जापान सरकारले संशोधित आप्रवासन नियन्त्रण ऐनमा आधारित मन्त्रीमण्डलीय निर्णय अनुसार अप्रिल 2019 मा आरम्भ गरिएको “निर्दिष्ट सीप भएको कामदार” लाई निवासको नयाँ स्थितिको प्रणालीको सञ्चालनमा आधारभूत नीति तथा क्षेत्र-विशेष सञ्चालन नीतिहरू निर्धारण गर्यो“। यसले जापानमा बसोबास गर्ने वैदेशिक मानव संसाधनहरूसँगको स्वीकृति तथा सह-अस्तित्वको लागि विस्तृत मापनहरू पनि निर्णय गर्यो

जापान सरकारले जापानमा “निवासीहरू” को रूपमा तीव्र रूपमा बढ्दो विदेशीहरूको संख्यालाई स्वागत गर्नको लागि सार्वजनिक संस्था तथा र दैनिक जीवनका पूर्वाधारहरू अनुसार बहुभाषिक जानकारी प्रावधान जस्ता पूर्वाधारहरू सुधार्नमा पहल गर्छ।

वैदेशिक मानव संसाधनहरू प्राप्त गर्नको लागि निवास र प्रणालीको नयाँ स्थिति

निर्दिष्ट सीप भएको कामदार (i)

यो रोजगारीमा काम गर्ने विदेशीहरूलाई उचित भएको निवासको स्थिति हो जसमा निर्दिष्ट उद्योग क्षेत्रहरूमा विचारणीय ज्ञान वा अनुभव आवश्यक पर्छ

बस्ने अवधि
प्रत्येक 6 महिना वा प्रत्येक 4 महिना, कूलमा अधिकतम 5 वर्षसम्म बस्नको लागि वार्षिक रूपमा नवीकरण गरिन्छ
सीपका मापदण्ड
परीक्षा अनुसार पुष्टि भएको (प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण पूरा गरेका (ii) परीक्षाबाट छुट प्राप्त भएका)
जापानी भाषा स्तर
निजी जीवन र कार्यस्थलमा प्रयोग हुने जापानी भाषाको दक्षतालाई मापन गर्न जाँचद्वारा पुष्टि गरिने
(प्राविधिक इन्टर्न प्रशिक्षण पूरा गरेका (ii) परीक्षाबाट छुट प्राप्त भएका)
परिवार सदस्यहरू संलग्न हुने
आधारभूत रूपमा अनुमति दिइएको छैन।

स्वीकार गर्ने संस्था वा दर्ता भएका समर्थन गर्ने संस्थाहरूद्वारा समर्थन

* निर्दिष्ट सीपहरू (ii) निर्दिष्ट उद्योग क्षेत्रहरूमाप्रवीण सीपहरू आवश्यक पर्ने रोजगारीहरूमा संलग्न भएका विदेशीहरूको लागि निवासको स्थिति हो।